BẢNG GIÁ BIỆT THỰ VINHOMES OCEAN PARK

PHÂN KHU SAN HÔ (Một số căn tiêu biểu)

SH02-21

Hướng : Tây Bắc

Diện tích : 150m

Giá : 11.316 tỷ

SH03-09

Hướng : Tây Nam

Diện tích : 150m

Giá : 12.007 tỷ

SH05-26

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 150m

Giá : 11.662 tỷ

SH11-11

Hướng : Tây Bắc

Diện tích : 124.5m

Giá : 9.675 tỷ

SH06-46

Hướng : Đông Bắc

Diện tích : 135m

Giá : 9.979 tỷ

SH15-28

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 133.5m

Giá : 10.086 tỷ

SH15-28

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 133.5m – 224.9m

Giá : 10.086 tỷ

SH15-26

Hướng : Tây Bắc

Diện tích :133.5m – 224.9m

Giá :9,919 tỷ

PHÂN KHU SAO BIỂN (Một số căn tiêu biểu)

SB06-10

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 147m 

Giá : 10,662 tỷ

SB06-22

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 150m 

Giá : 10,842 tỷ ( Gần Hồ )

SB09-10

Hướng : Đông Nam

Diện tích :142,2m 

Giá : 9,609  tỷ

SB21-16

Hướng : Tây Bắc

Diện tích : 148,5m 

Giá : 10,291 tỷ

SB22-06

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 148.5 m

Giá :8.4 tỷ

SB22-08

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 148.5 m

Giá :8.3 tỷ

SB22-10

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 148.5 m

Giá :8.3 tỷ

SB22-12

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 148.5 m

Giá :8.3 tỷ

PHÂN KHU NGỌC TRAI (Một số căn tiêu biểu)

NT11-24

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 306m 

Giá :20,416 tỷ (view vườn hoa)

NT15-16

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 288m

Giá :18,828 tỷ (Vườn hoa)
Đ

NT10-16

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 288m 

Giá :18,828 tỷ (Vườn hoa)

NT10-16

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 288m 

Giá :18,828 tỷ (Vườn hoa)

NT17-08

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 288m 

Giá :18,424 tỷ (gần sông)

NT18-33

Hướng : Tây Bắc

Diện tích : 309m 

Giá :19,308 tỷ (gần sông)

NT03-12

Hướng : Đông Nam

Diện tích : 165,6m 

Giá :14,028 tỷ

NT05-33

Hướng : Tây Bắc

Diện tích : 165,6m 

Giá : 13,273 tỷ